Logo WTZAKTUALNOŚCI O NAS PRACOWNIE GALERIA KONTAKT LINKINasz Warsztat istnieje już od 25 lat! Wszystko zaczęło się w lipcu 1994 roku. Nasza placówka powstała z inicjatywy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie". Było to możliwe dzięki ustawie z dnia 9 maja 1991 roku o Rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób Niepełnosprawnych

Na początku swojego funkcjonowania warsztat liczył 25 uczestników, z biegiem czasu liczba osób poddawanych rehabilitacji wzrosła do 45. Zajmowany lokal przy ulicy Targowej 3/5/7 okazał się za mały, i fundacja otrzymała dodatkowy budynek, przy ulicy Złotej 21.

Obecnie pracownie, które znajdowały się w budynku przy ulicy Targowej, zostały przeniesione do budynku przy ulicy Granicznej. Jest to budynek spełniający wszystkie standardy, jakie są wymagane, przy prowadzeniu zajęć terapeutycznych. Warsztat dysponuje dziewięcioma pracowniami o następujących profilach:

Rehabilitacją uczestników zajmuje się 10 wykwalifikowanych w swoich specjalnościach instruktorów - terapeutów, oraz fizykoterapeuta. W działaniach rewalidacyjnych duży nacisk kładzie się na rozwój sfery poznawczej. Poprzez dostarczanie podstawowych informacji na temat otaczającego nas rzeczywistości. Nabyte umiejętności mają pomóc uczestnika odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, i podjąć zatrudnienie Na warsztacie każdy z uczestników, może skorzystać z porady psychologa. Pomoc psychologiczna, dotyczy rozwiązywania problemów związanych z kontaktami interpersonalnymi.

Ponad to współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w kraju i zagranicy. Co roku warsztaty są Halowych Mistrzostw Lekkoatletycznych Osób Niepełnosprawnych. Celem tych zawodów jest pobudzeniu w osobach niepełnosprawnych ducha walki, i radzenia sobie z własnymi słabościami. Takie spotkania maja jeszcze jeden cel- są dobra okazja do integracji środowiska osób niepełnosprawnych.